Kompletní nabídka vyšetření

Rozhovor s pacientem – zjištění anamnézy a rizikových faktorů, rozbor obtíží, objektivní vyšetření (změření krevního tlaku, natočení EKG, ECHO), navržení dalšího postupu a návazných vyšetření.

Dispenzarizujeme všechny chronické kardiologické pacienty s celým spektrem srdečních onemocnění včetně vrozených vad. Poskytujeme běžný kardiologický servis ve vysokém standartu pro dlouhodobé sledování a léčbu svých pacientů.

12-svodové EKG je součást základního kardiologického vyšetření a kontroly. Provádíme i jednorázová EKG s popisem, třeba pro potřeby předoperačních vyšetření či jako vyžádané preventivní vyšetření – zde je nutná žádanka nejčastěji od praktického lékaře.

Ultrazvukové vyšetření srdce (někdy označované také jako „sono“) provádíme na moderním přístroji Philips. Echo může odhalit například sníženou funkci srdce (selhávání) či vady srdečních chlopní (vrozené i získané). Před a po vyšetřením nejsou žádná omezení, vyšetření nemá žádné nežádoucí účinky, je nebolestivé.

Kontrastní echokardiografie je ultrazvuková diagnostická metoda, která využívá k zobrazení srdečních struktur echo-kontrastní látky. Metoda slouží zejména k diagnostice nejrůznějších vrozených srdečních vad, např. defektu síňové přepážky. Nejmodernější ultrazvukové techniky také umožňují přímé zobrazení prokrvení srdečního svalu.

Holterovo monitorování EKG provádíme na 24 až 72 hodin. Přístroj nasazuje sestra – podle druhu zařízení nalepí na hrudník 5 nebo 7 elektrod kabelem spojených s monitorem, který pacient nosí přes rameno. Další možností je holter velikosti krabičky od zápalek nasazený přímo na jedné nalepovací elektrodě, je vhodný pro dlouhodobější monitorování. Přístroje se odevzdávají druhý nebo čtvrtý den, sejmout si je může pacient doma sám a vrátit do ambulance dle dohody. Dokáží zachytit poruchy rytmu (arytmie), které se mohou vyskytovat pouze záchvatovitě a nemusí být zjištěny při klidovém EKG. Toto vyšetření indikujeme zejména při záchvatových bušeních srdce, při nejasných mdlobách a v dalších specifických situacích. Při nasazení přístroje je pacient důkladně poučen, domů odchází také s deníkem k vyplnění aktivity a událostí během nošení Prosíme o přesné dodržení času vrácení přístroje.

24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Pacient má na paži připevněnu manžetu (jako při běžném měření tlaku) a v pouzdru přes rameno přístroj, který zaznamenává naměřené hodnoty. Pumpička v monitoru nafukuje manžetu každých 20 min během dne a každou celou hodinu v noci. Vyšetření poskytuje mnoho hodnot, díky kterým je možné posoudit, zda je krevní tlak správně léčen nebo zda není vysoký tlak měřen jen při rozrušení (např. pouze při návštěvě lékaře – tzv. syndrom bílého pláště). Pokud se zjistí, že tlak během spánku neklesá, může to znamenat přítomnost syndromu spánkové apnoe – k jejímu potvrzení nebo vyloučení slouží další vyšetření ApneaLink. Při nasazení holtru je pacient důkladně poučen, domů odchází také s deníkem k vyplnění aktivity a událostí během nošení. Prosíme o přesné dodržení času vrácení přístroje.

tlakový holter

Vyšetření umožňuje potvrdit nebo vyloučit podezření na přítomnost syndromu spánkové apnoe – ApneaLink Air je zařízení určené pro vyšetření poruch dýchání ve spánku. Provádí záznam a analýzu hodnot průtoku vzduchu, hrudního dechového úsilí, tepové frekvence, SpO2 a epizod chrápání. Po spuštění přístroje ApneaLink Air v ambulanci je pacient podrobně instruován, jak si bude zařízení sám před ulehnutím nasazovat a snímat. Prosíme o přesné dodržení času vrácení přístroje.

Snímání EKG, měření krevního tlaku a sledování obtíží pacienta během stupňované zátěže na bicyklovém ergometru a v zotavovací fázi po přerušení námahy.  Provádíme ho hlavně v rámci diagnostiky ischemické choroby srdeční, pro zjišťování poruch rytmu při zátěži a při objasňování potíží, které se při námaze objevují. Na vyšetření je nutné si přinést ručník, sportovní obuv a oblečení.