Přeskočit na obsah

Antigenní test

PRŮKAZ ANTIGENU SARS-COV-2, antigenní test

Cena 200 Kč

EKG

Klidové EKG vyšetření - s vyhodnocením

Cena 200 Kč

HOLTER TK

HOLTER tlakový, monitorování na 24h - vyšetření, vyhodnocení

Cena 500 Kč

HOLTER EKG

monitorování na 24h - vyšetření, vyhodnocen.

Cena od 1500 Kč

ECHO

ECHOKARDIOGRAFICKÉ vyšetření ("sono")

Cena od 1500 Kč

ERGOMETRIE

ZÁTĚŽOVÉ EKG/ERGOMETRIE - vyšetření, vyhodnocení

Cena 1500 Kč

SPIROMETRIE

SPIROMETRIE - SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ

Cena 500 Kč

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ I

interní/kardiologické - měření krevního tlaku a vyhodnocení EKG

Cena 700 Kč

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ II

 měření krevního tlaku a vyhodnocení EKG, echokardiografické vyšetření

Cena od 2000 Kč

KARDIOLOGICKÁ PREVENCE I

PREVENTIVNÍ KOMPLEXNÍ KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ I- krevní tlak, EKG, Echo, stanovení rizik

Cena 3500 Kč

KARDIOLOGICKÁ PREVENCE II

PREVENTIVNÍ KOMPLEXNÍ KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ II- krevní tlak, EKG, echo, ergometrie, stanovení rizik

Cena 4500 Kč

CENÍK  PRO SAMOPLÁTCE PLATNÝ OD 1.5.2022

Vstupní vyšetření

zahrnuje vstupní konzultaci, fyzikální vyšetření a EKG, podrobné vyšetření pohybového aparátu, analýzu tělesného složení různými metodami, ergometrii (zátěžové vyšetření na rotopedu ke zhodnocení reakce organismu na dynamické zatížení a stanovení aktuální zdatnosti), zátěžový test statickou zátěží, v případě potřeby laboratorní vyšetření (hrazeno samostatně), stanovení léčebných cílů, zahájení léčby

Cena 2500 Kč

 

Vstupní vyšetření se spiroergometrií

zahrnuje vstupní konzultaci, fyzikální vyšetření a EKG, podrobné vyšetření pohybového aparátu, analýzu tělesného složení různými metodami, spiroergometrii (zátěžové vyšetření na rotopedu s nejpřesnějším zhodnocením reakce kardiovaskulárního, dýchacího aparátu a metabolismu na dynamické zatížení, přesné stanovení aktuální zdatnosti), zátěžový test statickou zátěží, v případě potřeby laboratorní vyšetření (hrazeno samostatně), stanovení léčebných cílů, zahájení léčby

Cena 3500 Kč

 

Kontrolní vyšetření 20min

zhodnocení průběhu léčby, kontrolní analýza tělesného složení, doporučení dalšího postupu

Cena 500 Kč

 

Mimořádná kontrola  dle potřebných doplňujících vyšetření

Laboratorní vyšetření dle rozsahu odběrů od 1000 Kč

 

Doplňující vyšetření (ECHO, TK holter…) dle rozsahu a ceníku odborných ambulancí

 

Individuální fyzioterapie, cvičení pod vedením fyzioterapeuta, nutriční poradenství, péče o nohu (tč. dostupné na Farmě Hvozd) dle aktuálního ceníku www.farmahvozd.cz/rekondice

 

„Půlroční program hubnutí a kondice“ (+laboratoř, event.. ECHO, cévy…)

  • vstupní vyšetření
  • 10x kontrolní vyšetření
  • edukační materiály
  • celková kontrola po 6měsících léčby

zahrnuje konzultaci, kontrolní komplexní fyzikální vyšetření a EKG, podrobné vyšetření pohybového aparátu, analýzu tělesného složení různými metodami, ergometrii/ spiroergoemtrii ke zhodnocení efektu léčby, kontrolní laboratoř, doporučení dlouhodobých cílů a postupů

Pobytový rekondiční program na Farmě Hvozd - cena dle délky pobytu, typu stravování a typu odborného programu

Cena od 9500 Kč

Základní prohlídka pro děti

Obsahuje podrobnou anamnézu s rozborem sportovní činnosti, fyzikální vyšetření včetně podrobného kineziologického vyšetření, základní antropometrie, EKG. Při opakovaných kontrolách sledujeme růst a vývoj Vašich dětí.

Cena 990 Kč

Zátěžové vyšetření pro zájemce mladší 35 let

Kromě základní prohlídky zahrnuje ergometrii - zátěžový test na rotopedu. Během zátěžového vyšetření monitorujeme EKG a další fyziologické parametry- krevní tlak, saturaci hemoglobinu kyslíkem, určíme maximální dosaženou tepovou frekvenci.

Cena 1500 Kč

Zátěžové vyšetření pro zájemce mladší 35 let se zhodnocením reakce organismu na silovou zátěž

Kompletní základní prohlídka je doplněna o zátěžové vyšetření s modelací dynamické i statické zátěže. Dynamická zátěž probíhá na rotopedu, k modelaci silové činnosti používáme ruční dynamometr (handgrip). Během obou typů zátěže monitorujeme EKG, krevní tlak, saturaci hemoglobinu kyslíkem a další parametry. Vyšetření je vhodné zejména pro silové sporty.

Cena 1800 Kč

Základní prohlídka pro zájemce starší 35 let

Provedeme základní prohlídku zaměřenou na zhodnocení celkového rizika kardiovaskulárních nemocí, rozebereme cíle Vašich pohybových aktivit a doporučíme případná další vyšetření a typ zátěžového testu. Prohlídka zahrnuje laboratorní vyšetření.

Cena od 1500 Kč

Zátěžové vyšetření pro zájemce starší 35 let

Provedeme základní prohlídku a zátěžový test s monitorací EKG, krevního tlaku, saturace hemoglobinu kyslíkem, určíme akceleraci tepové frekvence a její maximální hodnotu. Dynamická zátěž probíhá na rotopedu, k modelaci silové činnosti používáme ruční dynamometr (handgrip). U rizikových klientů jej doporučujeme jako první zátěžové vyšetření, protože je velmi bezpečný a umožňuje záznam nejkvalitnější zátěžové křivky EKG . Prohlídka zahrnuje laboratorní vyšetření.

Cena od 2500 Kč

Spiroergometrie (60 min)

Opět zahrnuje základní prohlídku, po které následuje spiroergometrie, která je v současnosti nejucelenější metodou ke zhodnocení funkce transportního systému (kardiovaskulární, dýchací, oběhový systém) a metabolismu v zátěži. Mimo jiné umožnuje objektivně určit Vaše maximální zátěžové hodnoty tělesných funkcí. Používáme nejmodernější přístroje, které pravidelně kalibrujeme a kvalitu jejich měření stále hodnotíme i v průběhu každého vyšetření.

Cena 3200 Kč

Spirometrie

Spirometrie je základním vyšetřením ke zhodnocení mechaniky dýchání, určený zejména k měření plicních objemů, kapacit a průchodnosti dýchacích cest. Provádíme jak klidovou screeningovou spirometrii, tak spirometrii před a po zátěžovém testu, což umožnuje objasnit příčinu dušnosti při cvičení.

Cena spirometrie 500 Kč

Cena spirometrie před a po zátěži 800 Kč

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty

Tato prohlídka zahrnuje komplexní klidové vyšetření, zátěžový test s dynamickou i statickou zátěží, základní neurologické, oční, ORL vyšetření a orientační vyšetření moči. U žadatelů o mezinárodní licenci pro disciplínu Cross Country rallye je nutné echokardiografické vyšetření srdce. K tomuto vyšetření požadujeme výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře a event. výsledky vyšetření od specialistů.

Cena od 1800 Kč s echokardiografickým vyšetřením 5500 Kč

Ultrazvukové vyšetření srdce dospělých klientů kardiologem

Upozornění: podle vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ( č. 391/2013 Sb.) je nezbytnou součástí lékařské prohlídky zátěžové vyšetření u vrcholových sportovců a výkonnostních sportovců vykonávající zdravotně náročnou disciplínu (sporty viz příloha 1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb.), dále je nutné u vrcholových sportovců a sportovců výkonnostných vykonávajících rizikový sport přinést výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře, případně závěry předchozích odborných vyšetření a sportovních prohlídek.

Cena 2500 Kč

Nabídka dalších služeb

Vyšetření tělesného složení včetně konzultace

Abychom co nejpřesněji stanovili složení Vašeho těla, tedy poměr tukové a tukuprosté tělesné hmoty (svaly, kosti, voda), používáme kombinaci vyšetření analyzátorem tělesného složení, kaliperace kožních řas a výpočtu procenta tukové tkáně z naměřených obvodových rozměrů částí Vašeho těla (z obvodu paže, předloktí, břicha). V případě zájmu zajistíme konzultaci s nutričním specialistou.

Cena 700 Kč

Komplexní podiatrické vyšetření (vyšetření nohou)

Vzhledem k tomu, že se problematika nohy může projevit ve kterékoliv etáži hybného systému, zahrnuje vyšetření celkovou kontrolu pohybového systému, vyšetření chůze, cílené vyšetření nohy a vyšetření na podoskopu. Součástí je ošetření základních diagnostikovaných problémů nohy (mobilizace, manipulace, zácvik základních cviků...), doporučení vhodného obouvání a případně zhotovení individuálních vložek do různých typů obuvi.

Cena 1100 Kč, cena individuálních vložek do bot závisí na typu a způsobu úpravy stélky 1150 - 2550Kč.

Ceník sportovních prohlídek pro samoplátce, platný od 3/2022

Smluvní pojišťovny​ - kardiologie

Všeobecná zdravotní pojišťovna logo
vojenská zdravotní pojišťovna logo
odborová zdravotní pojišťovna logo
česká průmyslová zdravotní pojišťovna logo
zdravotní pojišťovna logo
zaměstnanecká zdravotní pojišťovna logo
zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra logo
RBP zdravotní pojišťovna logo
Všeobecná zdravotní pojišťovna logo
odborová zdravotní pojišťovna logo
zdravotní pojišťovna logo
zaměstnanecká zdravotní pojišťovna logo
vojenská zdravotní pojišťovna logo
zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra logo
česká průmyslová zdravotní pojišťovna logo
RBP zdravotní pojišťovna logo