Kompletní nabídka vyšetření

KOMPLEXNÍ KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ​

Rozhovor s pacientem – zjištění anamnézy a rizikových faktorů, rozbor obtíží, objektivní vyšetření (změření krevního tlaku, natočení EKG, ECHO), navržení dalšího postupu a návazných vyšetření.

EKG-1.jpg
DISPENZARIZACE PACIENTŮ​

Dispenzarizujeme všechny chronické kardiologické pacienty s celým spektrem srdečních onemocnění včetně vrozených vad. Poskytujeme běžný kardiologický servis ve vysokém standartu pro dlouhodobé sledování a léčbu svých pacientů.

doctor-01-1.jpg
EKG

12-svodové EKG je součást základního kardiologického vyšetření a kontroly. Provádíme i jednorázová EKG s popisem, třeba pro potřeby předoperačních vyšetření či jako vyžádané preventivní vyšetření – zde je nutná žádanka nejčastěji od praktického lékaře.

EKG-1.png
ECHO

Ultrazvukové vyšetření srdce (někdy označované také jako „sono“) provádíme na moderním přístroji Philips. Echo může odhalit například sníženou funkci srdce (selhávání) či vady srdečních chlopní (vrozené i získané). Před a po vyšetřením nejsou žádná omezení, vyšetření nemá žádné nežádoucí účinky, je nebolestivé.

ECHO-1.jpg
KONTRASTNÍ ECHO

Kontrastní echokardiografie je ultrazvuková diagnostická metoda, která využívá k zobrazení srdečních struktur echo-kontrastní látky. Metoda slouží zejména k diagnostice nejrůznějších vrozených srdečních vad, např. defektu síňové přepážky. Nejmodernější ultrazvukové techniky také umožňují přímé zobrazení prokrvení srdečního svalu.

EKG HOLTER

Holterovo monitorování EKG provádíme na 24 až 72 hodin. Přístroj nasazuje sestra – podle druhu zařízení nalepí na hrudník 5 nebo 7 elektrod kabelem spojených s monitorem, který pacient nosí přes rameno. Další možností je holter velikosti krabičky od zápalek nasazený přímo na jedné nalepovací elektrodě, je vhodný pro dlouhodobější monitorování. Přístroje se odevzdávají druhý nebo čtvrtý den, sejmout si je může pacient doma sám a vrátit do ambulance dle dohody. Dokáží zachytit poruchy rytmu (arytmie), které se mohou vyskytovat pouze záchvatovitě a nemusí být zjištěny při klidovém EKG. Toto vyšetření indikujeme zejména při záchvatových bušeních srdce, při nejasných mdlobách a v dalších specifických situacích. Při nasazení přístroje je pacient důkladně poučen, domů odchází také s deníkem k vyplnění aktivity a událostí během nošení Prosíme o přesné dodržení času vrácení přístroje.

TLAKOVÝ HOLTER

24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Pacient má na paži připevněnu manžetu (jako při běžném měření tlaku) a v pouzdru přes rameno přístroj, který zaznamenává naměřené hodnoty. Pumpička v monitoru nafukuje manžetu každých 20 min během dne a každou celou hodinu v noci. Vyšetření poskytuje mnoho hodnot, díky kterým je možné posoudit, zda je krevní tlak správně léčen nebo zda není vysoký tlak měřen jen při rozrušení (např. pouze při návštěvě lékaře – tzv. syndrom bílého pláště). Pokud se zjistí, že tlak během spánku neklesá, může to znamenat přítomnost syndromu spánkové apnoe – k jejímu potvrzení nebo vyloučení slouží další vyšetření ApneaLink. Při nasazení holtru je pacient důkladně poučen, domů odchází také s deníkem k vyplnění aktivity a událostí během nošení. Prosíme o přesné dodržení času vrácení přístroje.

tlakový holter

Vyšetření umožňuje potvrdit nebo vyloučit podezření na přítomnost syndromu spánkové apnoe – ApneaLink Air je zařízení určené pro vyšetření poruch dýchání ve spánku. Provádí záznam a analýzu hodnot průtoku vzduchu, hrudního dechového úsilí, tepové frekvence, SpO2 a epizod chrápání. Po spuštění přístroje ApneaLink Air v ambulanci je pacient podrobně instruován, jak si bude zařízení sám před ulehnutím nasazovat a snímat. Prosíme o přesné dodržení času vrácení přístroje.

Apne
Apnealink
ZÁTĚŽOVÁ (BICYKLOVÁ) ERGOMETRIE

Snímání EKG, měření krevního tlaku a sledování obtíží pacienta během stupňované zátěže na bicyklovém ergometru a v zotavovací fázi po přerušení námahy.  Provádíme ho hlavně v rámci diagnostiky ischemické choroby srdeční, pro zjišťování poruch rytmu při zátěži a při objasňování potíží, které se při námaze objevují. Na vyšetření je nutné si přinést ručník, sportovní obuv a oblečení.

Zát. ergo
zát. ergo 2
Ceník kardiologie

EKG

 • Klidové EKG vyšetření – s vyhodnocením
 • Cena 500 Kč

HOLTER TK

 • HOLTER tlakový, monitorování na 24h – vyšetření, vyhodnocení
 • Cena 700 Kč

HOLTER EKG

 • monitorování na 24h – vyšetření, vyhodnocen.
 • Cena od 1700 Kč

ECHO

 • ECHOKARDIOGRAFICKÉ vyšetření (“sono”)
 • Cena od 2500 Kč

ERGOMETRIE

 • ZÁTĚŽOVÉ EKG/ERGOMETRIE – vyšetření, vyhodnocení
 • Cena 1800 Kč

SPIROMETRIE

 • SPIROMETRIE – SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ
 • Cena 600 Kč

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ I

 • interní/kardiologické – měření krevního tlaku a vyhodnocení EKG
 • Cena 1000 Kč

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ II

 • měření krevního tlaku a vyhodnocení EKG, echokardiografické vyšetření
 • Cena od 3000 Kč

KARDIOLOGICKÁ PREVENCE I

 • PREVENTIVNÍ KOMPLEXNÍ KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ I- krevní tlak, EKG, Echo, stanovení rizik
 • Cena 3500 Kč

KARDIOLOGICKÁ PREVENCE II

 • PREVENTIVNÍ KOMPLEXNÍ KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ II- krevní tlak, EKG, echo, ergometrie, stanovení rizik
 • Cena 4500 Kč

PULZNÍ OXYMETRIE

 • Cena 100 Kč

HANDGRIP (samoplátce)

 • Cena 400 Kč

KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE (samoplátce)

 • Cena 300 Kč

ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU (samoplátce)

 • Cena 500 Kč

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ – biochemie + hematologie (samoplátce)

 • Cena 800 Kč

Lékařská zpráva vyžádaná pojišťovnou/životní pojišťovnou (samoplátce)

 • Cena 800 Kč

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

 • Lékařská zpráva/potvrzení pro rozšíření či prodloužení ŘP (věk)(samopl.)
 • Cena 500 Kč

ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU (samoplátce)

 • Cena 500 Kč

EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU (samoplátce)

 • Cena 500 Kč

Poplatek za vystavení receptu (samoplátce)

 • Cena 100 Kč

MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM (samoplátce)

 • Cena 100 Kč

Zátěžové EKG/Ergometrie, vyžádaná pro pracovnělékařské služby

 • Cena 1800 Kč

Antigenní test

 • PRŮKAZ ANTIGENU SARS-COV-2, antigenní test
 • Cena 200 Kč

CENÍK  PRO SAMOPLÁTCE PLATNÝ OD 1.1.2024