Tělovýchovné lékařství

Abychom Vám pomohli minimalizovat rizika spojená se sportovními aktivitami, provádíme široké spektrum sportovních prohlídek pro zájemce všech věkových i výkonnostních kategorií, včetně posudkové činnosti k závodnímu sportu nebo studiu na sportovních školách. Rozsah prohlídky si můžete vybrat sami, nebo Vám s jeho výběrem poradíme při vstupní konzultaci.

Velmi podrobně hodnotíme stav pohybového a kardiovaskulárního systému, rizika kardiovaskulárních onemocnění, u dětí správný vývoj a časné známky přetížení.

V případě, že vyšetření ukáže nějaký zdravotní problém, snažíme se jej s Vámi řešit a navrhnout další vhodná opatření tak, abyste se svému oblíbenému sportu mohli bezpečně věnovat i nadále.

Rozsah prohlídky si můžete vybrat sami, nebo Vám s jeho výběrem poradíme při vstupní konzultaci. 

Tělovýchovné lékařství není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – pojišťovny tyto úkony neproplácejí. Péče je poskytována za platbu v hotovosti.

Sportovní medicína
Ceník tělovýchovné lékařství

Handgrip (samoplátce)

 • Cena 400 Kč

Laboratorní odběry pro samoplátce

 • Cena 600 Kč

Oxymetrie

 • Pulzní oxymetrie
 • Cena 100 Kč

Spirometrie

 • Spirometrie je základním vyšetřením ke zhodnocení mechaniky dýchání, určený zejména k měření plicních objemů, kapacit a průchodnosti dýchacích cest. Provádíme jak klidovou screeningovou spirometrii, tak spirometrii před a po zátěžovém testu, což umožnuje objasnit příčinu dušnosti při cvičení.
 • Cena spirometrie 600 Kč
 • Cena spirometrie před a po zátěži 800 Kč

Spiroergometrie (60 min)

 • Opět zahrnuje základní prohlídku, po které následuje spiroergometrie, která je v současnosti nejucelenější metodou ke zhodnocení funkce transportního systému (kardiovaskulární, dýchací, oběhový systém) a metabolismu v zátěži. Mimo jiné umožnuje objektivně určit Vaše maximální zátěžové hodnoty tělesných funkcí. Používáme nejmodernější přístroje, které pravidelně kalibrujeme a kvalitu jejich měření stále hodnotíme i v průběhu každého vyšetření.
 • Cena 3500 Kč

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty

 • Tato prohlídka zahrnuje komplexní klidové vyšetření, zátěžový test s dynamickou i statickou zátěží, základní neurologické, oční, ORL vyšetření a orientační vyšetření moči. U žadatelů o mezinárodní licenci pro disciplínu Cross Country rallye je nutné echokardiografické vyšetření srdce. K tomuto vyšetření požadujeme výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře a event. výsledky vyšetření od specialistů.
 • Cena od 2100 Kč
 • Cena s echokardiografickým vyšetřením 5700 Kč

Echo srdce

 • ultrazvukové vyšetření srdce dospělých klientů kardiologem
 • Cena 2500 Kč

Základní sportovní prohlídka pro děti

 • Obsahuje podrobnou anamnézu s rozborem sportovní činnosti, fyzikální vyšetření včetně podrobného kineziologického vyšetření, základní antropometrie, EKG. Při opakovaných kontrolách sledujeme růst a vývoj dítěte.
 • cena 990 Kč

Základní prohlídka pro zájemce starší 35 let

 • Provedeme základní prohlídku zaměřenou na zhodnocení celkového rizika kardiovaskulárních nemocí, rozebereme cíle Vašich pohybových aktivit a doporučíme případná další vyšetření a typ zátěžového testu. Prohlídka zahrnuje laboratorní vyšetření.
 • Cena od 1800 Kč

Zátěžové vyšetření pro děti a dorost do 18 let

 • Kromě základní prohlídky zahrnuje ergometrii – zátěžový test na rotopedu. Během zátěžového vyšetření monitorujeme EKG a další fyziologické parametry- krevní tlak, saturaci hemoglobinu kyslíkem, určíme maximální dosaženou tepovou frekvenci.
 • Cena 1500 Kč

Zátěžové vyšetření pro zájemce mladší 35 let

 • Kromě základní prohlídky zahrnuje ergometrii – zátěžový test na rotopedu. Během zátěžového vyšetření monitorujeme EKG a další fyziologické parametry- krevní tlak, saturaci hemoglobinu kyslíkem, určíme maximální dosaženou tepovou frekvenci.
 • Cena 1800 Kč

Zátěžové vyšetření pro zájemce mladší 35 let se zhodnocením reakce organismu na silovou zátěž

 • Kompletní základní prohlídka je doplněna o zátěžové vyšetření s modelací dynamické i statické zátěže. Dynamická zátěž probíhá na rotopedu, k modelaci silové činnosti používáme ruční dynamometr (handgrip). Během obou typů zátěže monitorujeme EKG, krevní tlak, saturaci hemoglobinu kyslíkem a další parametry. Vyšetření je vhodné zejména pro silové sporty.
 • Cena 2100 Kč

Zátěžové vyšetření pro zájemce starší 35 let

 • Provedeme základní prohlídku a zátěžový test s monitorací EKG, krevního tlaku, saturace hemoglobinu kyslíkem, určíme akceleraci tepové frekvence a její maximální hodnotu. Dynamická zátěž probíhá na rotopedu, k modelaci silové činnosti používáme ruční dynamometr (handgrip). U rizikových klientů jej doporučujeme jako první zátěžové vyšetření, protože je velmi bezpečný a umožňuje záznam nejkvalitnější zátěžové křivky EKG . Prohlídka zahrnuje laboratorní vyšetření.
 • Cena od 2200 Kč

Upozornění: podle vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ( č. 391/2013 Sb.) je nezbytnou součástí lékařské prohlídky zátěžové vyšetření u vrcholových sportovců a výkonnostních sportovců vykonávající zdravotně náročnou disciplínu (sporty viz příloha 1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb.), dále je nutné u vrcholových sportovců a sportovců výkonnostných vykonávajících rizikový sport přinést výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře, případně závěry předchozích odborných vyšetření a sportovních prohlídek.

Nabídka dalších služeb

Komplexní podiatrické vyšetření (vyšetření nohou)

 • Vzhledem k tomu, že se problematika nohy může projevit ve kterékoliv etáži hybného systému, zahrnuje vyšetření celkovou kontrolu pohybového systému, vyšetření chůze, cílené vyšetření nohy a vyšetření na podoskopu. Součástí je ošetření základních diagnostikovaných problémů nohy (mobilizace, manipulace, zácvik základních cviků…), doporučení vhodného obouvání a případně zhotovení individuálních vložek do různých typů obuvi.
 • Cena 1300 Kč, cena individuálních vložek do bot závisí na typu a způsobu úpravy stélky 1150 – 2550 Kč.

Vyšetření tělesného složení včetně konzultace

 • Abychom co nejpřesněji stanovili složení Vašeho těla, tedy poměr tukové a tukuprosté tělesné hmoty (svaly, kosti, voda), používáme kombinaci vyšetření analyzátorem tělesného složení, kaliperace kožních řas a výpočtu procenta tukové tkáně z naměřených obvodových rozměrů částí Vašeho těla (z obvodu paže, předloktí, břicha). V případě zájmu zajistíme konzultaci s nutričním specialistou.
 • Cena 800 Kč

Ceník sportovních prohlídek pro samoplátce, platný od 1.1.2024