Hubnutí a kondice

 • Obezita a nízká fyzická zdatnost významně zhoršují kvalitu i délku života. Společně s kouřením jsou nejčastější ovlivnitelnou příčinou předčasného úmrtí. Nejedná se tak jen o estetický problém, ale o závažné chronické onemocnění postihující až 60% dospělých lidí v ČR.
 • Dlouhodobé snížení hmotnosti už i jen o 5% původní váhy může být spojeno až s 50% poklesem rizika kardiovaskulárních, metabolických a onkologických nemocí.
 • Úspěšnost dlouhodobé léčby obezity je až 6x vyšší, jestliže probíhá pod odborným vedením. Často je nutná změna životního stylu celé rodiny.
 • Léčba obezity musí být cílena i na další rizika a nemoci s ní související.
 • Komplexní léčba vždy zahrnuje dietu a pohyb. V případě potřeby i léky proti obezitě, bariatrický výkon a psychologickou podporu.
 • Zajišťujeme komplexní ambulantní léčbu obezity i intenzivní rekondiční pobyty v Centru rekondiční medicíny Farmy Hvozd v Lužických horách.

Ambulantní léčba

 • probíhá v naší nadstandardně vybavené ordinaci v centru Liberce
 • komplexní péče je zde vedená kardiologem, tělovýchovným lékařem, specialistou na výživu a odvykání kouření
 • závažnost obezity a jejích komplikací přesně diagnostikujeme
 • podrobně analyzujeme Váš dosavadní stravovací a pohybový režim
 • používáme nejmodernější laboratorní a speciální vyšetření včetně spiroergometrie
 • společně s Vámi stanovíme krátkodobé a dlouhodobé cíle hubnutí
 • doporučíme nejvhodnější postupy léčby podle Vašich potřeb
 • Váš stav, pokroky a motivaci k léčbě pravidelně kontrolujeme a upravujeme podle Vašich aktuálních potřeb
 • v případě nutnosti Vám doporučíme další specializovaná pracoviště
 • komplexní ambulantní léčbu obezity i intenzivní rekondiční pobyty v Centru rekondiční medicíny Farmy Hvozd v Lužických horách.

Intenzivní rekondiční pobyty v Centru rekondiční medicíny Farmy Hvozd:

 • probíhají v malebné krajině Lužických hor
 • jsou vhodné k zahájení změny Vašeho životního stylu, nebo jako intenzivní podpora ambulantní léčby
 • plán rekondičního pobytu je sestaven lékařem individuálně podle Vašich potřeb a probíhá pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta
 • intenzivní rekondiční pobyt je jedinečnou možností jak se naučit různé typy cvičení (aerobního a silového cvičení, koordinace a flexibility)
 • intenzivní individuální fyzioterapie, včetně fyzikální terapie (TR-therapy, ultrazvuk, elektroléčba, laser) je nezbytná k úpravě svalových dysbalancí a řešení bolestivých stavů, které mohou limitovat Vaše možnosti pohybu.
 •  Intenzivní rekondiční pobyty v Centru rekondiční medicíny Farmy Hvozd v Lužických horách.
unnamed
Ceník hubnutí

Vstupní vyšetření

 • zahrnuje vstupní konzultaci, fyzikální vyšetření a EKG, podrobné vyšetření pohybového aparátu, analýzu tělesného složení různými metodami, ergometrii (zátěžové vyšetření na rotopedu ke zhodnocení reakce organismu na dynamické zatížení a stanovení aktuální zdatnosti), zátěžový test statickou zátěží, v případě potřeby laboratorní vyšetření (hrazeno samostatně), stanovení léčebných cílů, zahájení léčby
 • Cena 2500 Kč

Vstupní vyšetření se spiroergometrií

 • zahrnuje vstupní konzultaci, fyzikální vyšetření a EKG, podrobné vyšetření pohybového aparátu, analýzu tělesného složení různými metodami, spiroergometrii (zátěžové vyšetření na rotopedu s nejpřesnějším zhodnocením reakce kardiovaskulárního, dýchacího aparátu a metabolismu na dynamické zatížení, přesné stanovení aktuální zdatnosti), zátěžový test statickou zátěží, v případě potřeby laboratorní vyšetření (hrazeno samostatně), stanovení léčebných cílů, zahájení léčby
 • Cena 3500 Kč

Kontrolní vyšetření 20min

 • zhodnocení průběhu léčby, kontrolní analýza tělesného složení, doporučení dalšího postupu
 • Cena 750 Kč

Mimořádná kontrola  dle potřebných doplňujících vyšetření

Laboratorní vyšetření dle rozsahu odběrů od 1000 Kč

Doplňující vyšetření (ECHO, TK holter…) dle rozsahu a ceníku odborných ambulancí

Individuální fyzioterapie, cvičení pod vedením fyzioterapeuta, nutriční poradenství, péče o nohu (tč. dostupné na Farmě Hvozd) dle aktuálního ceníku www.farmahvozd.cz/rekondice

„Půlroční program hubnutí a kondice“ (+laboratoř, event.. ECHO, cévy…)

 • vstupní vyšetření
 • 10x kontrolní vyšetření
 • edukační materiály
 • celková kontrola po 6měsících léčby
 • zahrnuje konzultaci, kontrolní komplexní fyzikální vyšetření a EKG, podrobné vyšetření pohybového aparátu, analýzu tělesného složení různými metodami, ergometrii/ spiroergoemtrii ke zhodnocení efektu léčby, kontrolní laboratoř, doporučení dlouhodobých cílů a postupů

Pobytový rekondiční program na Farmě Hvozd – cena dle délky pobytu, typu stravování a typu odborného programu

 • Cena od 11500 Kč

Ceník pro hubnutí platný od 1.1.2024