MUDr. Sylvie Richterová

Vzdělání

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Diplomy a atestace

Zvláštní specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře – v nástavbovém oboru TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Zvláštní specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře – VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Česká společnost pro myoskeletální medicínu – OPRÁVNĚNÍ I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální mediciny v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací – Tělovýchovné lékařství

Zaměstnání

Nyní pracuje na oddělení tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Motol a v ambulanci sportovní medicíny KARDIOLOGIE-LIBEREC s.r.o. 

Zabývá se problematikou pohybové aktivity zdravých, handicapovaných i nemocných lidí různých věkových kategorií. Je spoluzakladatelka Rekondičního centra Farma Hvozd.

Certifikáty

Metody biomedicínské antropologie v obezitologii

Člen České společnosti tělovýchovného lékařství