MUDr. Zdeněk Šembera

Vzdělání

1999

Lékařská fakulta HK Univerzita Karlova, Všeobecná medicína

2002

I. Atestace, vnitřní medicína (interna), IPVZ Praha

2008

II. Atestace, kardiologie, IPVZ Praha

ČLK Diplom celoživotního vzdělávání
ČLK Licence – interna – výkon soukromé lékařské praxe, výkon funce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb
ČLK Licence – urgentní medicína – výkon soukromé lékařské praxe, výkon funce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb
ČLK Licence – vedoucí lékař a primář, kardiologie

Zaměstnání

2008-2017

Krajská nemocnice Liberec a.s., Kardiocentrum, kardiolog, intervenční kardiolog

2017-dosud

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Kardiologická klinika, intervenční kardiolog

2018-dosud

KARDIOLOGIE-LIBEREC s.r.o., kardiologická ambulance, kardiolog

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora
Česká kardiologická společnost
Česká asociace intervenční kardiologie
Česká asociace akutní kardiologie
Česká společnost pro hypertenzi
Sdružení ambulantních specialistů-KARDIOLOGIE-LIBEREC s.r.o. 

Účast (investigátor) na mezinárodních klinických studiích

Jazykové znalosti

Angličtina                              
Němčina